AZKS sdružuje jednotlivce a firmy pracující v oboru mechanických zabezpečovacích systémů, nouzového otevírání zámků a problematiky elektronického, mechanického a mechatronického zabezpečení.

Z pohledu zákazníka je důležité, že asociace udržuje vysokou kvalitu členů; členové dodržují Kodex etiky který zákazníka chrání a zajišťuje velmi vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

Činnost AZKS zahrnuje mimo jiné:

  1. spoluprací s centrálními úřady, pojišťovnami, výrobci a dovozci zámkové techniky a se všemi organizacemi se vztahem k ochraně majetku nebo pro zlepšení vzájemné informovanosti v profesních technických, ekonomických a jiných otázkách,
  2. zajišťování zkoušek praktiků, odborníků i znalců a vydávání příslušných osvědčení. Pečuje o trvalý růst odbornosti členů AZKS,
  3. organizací odborných školení, výstav, seminářů týkajících se problematiky mechanických a mechatronických zabezpečovacích systémů,
  4. prosazování trvalého zvyšovaní bezpečnosti mechanických a mechatronických zabezpečovacích systémů,
  5. prosazování postupného zavádění kategorizace zámkové techniky a upřesňování tak systému zabezpečení objektů v závislosti na výši chráněných hodnot a systému pojišťění,
  6. navazování a udržování vztahů s odbornými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.